english עברית
   
TEXT_SIZE

נפגשים בטבע - תוכנית לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים
תוכנית נפגשים בטבע מסייעת לילדים מהחינוך המיוחד לפתח קישורי חיים, להרחיב תחושת שייכות ומשמעות, להתגבש כקבוצה, ולפתח מיומנויות תקשורת בינאישיות. בנוסף, התוכנית תומכת בחיבור הילדים לכוחותיהם, בפיתוח חוסן, בחיזוק הביטחון העצמי ומקרבת את הילדים לטבע.
קהל יעד: ילדים עם קשיי קשב וריכוז, קשיי התנהגות, פיזור, אוטיזם והפרעות רגשיות קשות.
מערך:     התוכנית מוצאת לפועל באופן תהליכי, כסדנה חד שבועית ודו שעתית לאורך שנת   
               הלימודים. התוכנית מוצאת לפועל ב"טבע" הסמוך לבית-הספר או בכזה הנמצא בתוכו.
               לעיתים משלבת התוכנית מפגשים במרחבי טבע מרוחקים מבית הספר.
הנחיה:    במשותף על-ידי איש צוות מטעם המרכז ומורה/איש צוות מקומי שעבר השתלמות
              ייחודית בנושא. ההנחיה מלווה בהדרכה קבועה (supervision), אחת לשבועיים הניתנת
              בבית הספר בטבע בו מתקיימת התוכנית.
ייחוד וכוח התוכנית: מהמחקר שמלווה את התוכנית בארבע השנים האחרונות עולה כי גישתה
             היצירתית, השימוש בטקסים והקשר הבלתי אמצעי עם הטבע יעילים ביותר בעבודה עם
             אוכלוסיות מיוחדות וכאלו המתקשות להתבטא באופן ומעדיפות לתקשר בדרכים
            אחרות...
כל הצוות הבית ספרי מרוויח: מהמחקר עולה כי השילוב שהתוכנית יוצרת, בין אנשי טיפול לחינוך
           תורמת לבניית וגיבוש הצוות הבית ספרי כולו, מאחדת פערים ומרחיבה רפרטואר מקצועי.

נפגשים בטבע מיושמת באגף לחינוך מיוחד במשרד החינוך מאז 2002. היא עבדה עם מאות ילדים עם קשיים מגוונים, זכתה להצלחות רבות ומוניטין רב. המחקרים המתבססים עליה התפרסמו ומתפרסים בכתבי-עט מובילים בעולם ומוצגים בכנסים בינלאומיים יוקרתיים.

התוכנית מאושרת על-ידי משרד החינוך ובהמלצת האגף לחינוך מיוחד.

קרא עוד: מאמר "נפגשים בטבע" בתפריט: פרסומים שלנו באתר 

 

חדשות-ועדכונים

ראה:בכותרת כנסים וימי עיון 

 LET'S PLAY
אימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס
כינוס בין-תחומי חוויתי
חמישי 7/6/2016 -
שישי  
 8/7/2016
במכללה האקדמית
לחברה ואמנויות, נתניה