english עברית
   
TEXT_SIZE

המסע לחוף מבטחים
תוכנית טבע-תרפיה לפיתוח תקשורת, הרחבת ההיכרות והדיאלוג בין קבוצות נוער מתרבויות שונות.
מסע לחוף מבטחים" מהווה פלטפורמה לקיום תוכניות לפיתוח חוסן ושיפור הדיאלוג של קבוצות מעורבות, ממגוון עדות, לאומים ותרבויות. ניתן להתאימה לצרכים ולמאפיינים של האוכלוסיות הייחודיות שישתתפו בה.
במקורה נוצרה התוכנית עבור הפעלתה במסגרת פרוייקט "חוצה גליל" שהוקם בעקבות אירועי 2002 בגליל על ידי חברת המתנ"סים על מנת לקרב בין נוער יהודי לנוער ערבי בגליל. ביולי 2007 השתתפו במחזור הראשון של התוכנית חמש קבוצות, כ-150 בני נוער יהודים, ערבים ודרוזים מעשרה יישובים בגליל. בעקבות הצלחתה הגדולה של התוכנית התקיימו בתשס"ח תוכניות המשך כגון תוכנית "דרך הנוף"  בה משתתפים בני נוער יהודי ודרוזי משלומי וחורפיש.
מ
תודה ורציונאל:
"המסע לחוף מבטחים" בנוי בצורה חווייתית המפתחת וחוקרת את התקשורת, מערכות היחסים והשותפות דרך עשיה יצירתית וקונקרטית (לא רק "לדבר "על" אלא "לעשות את"). דרך התבוננות בדינאמיקה הקבוצתית ובנרטיבים האישיים והקבוצתיים יבנה המנחה ויציע התערבויות יצירתיות שיעזרו לקדם את התהליך הקבוצתי, לשפר את התקשורת, לפתח את שפות החוסן ולהרחיב את הנרטיבים האישיים והקבוצתיים.
דרך תהליך בניית "בית בטבע"  התוכנית נותנת מקום לשאלות זהות אישיות וקבוצתיות, שאלות על סגנונות השותפות ועבודת הצוות, כמו גם לשאלות של קשר ויחסים (בכלל ולאו דווקא בהקשר הבין-תרבותי). התהליך מועצם דרך בניית רפסודה משותפת והפלגה...
צ
וות : ההנחיה מתבצעת בשיתוף הצוות הקבוע של הקבוצה, תוך כדי הדרכה וליווי. הצוות עובר השתלמות מקדימה לפני תחילת התוכנית.
מ
טרות התוכנית:
(א) לפתח חוסן אישי וקבוצתי תוך הרחבת משאבי ההתמודדות
(ב) להעיר אחד את השני וליצור מרחב דיאלוגי ואווירת שותפות
(ג) להרחיב את הפתיחות והקבלה תוך תשומת לב לדומה ולשונה
(ד) לשפר את התקשורת וההידברות בין המשתתפים
*   באופן כללי הסדנה עובדת על יחסים ותקשורת באשר הם, נושאים שבני נוער עסוקים בהם באופן כללי (יחסים עם קבוצת השווים – בני גילם, בנים ובנות, יחסים עם הוריהם, עם החברה, עם המורשת) תוך מתן הזדמנות מיוחדת לעסוק ביחסים הקיימים בין שתי הקבוצות.חדשות-ועדכונים

ראה:בכותרת כנסים וימי עיון 

 LET'S PLAY
אימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס
כינוס בין-תחומי חוויתי
חמישי 7/6/2016 -
שישי  
 8/7/2016
במכללה האקדמית
לחברה ואמנויות, נתניה