english עברית
   
TEXT_SIZE

תוכניות לימודים בעבר 

2012 - 2013  תוכנית לימודים דו-שנתית להכשרת מטפלים ומנחי קבוצות בטבע-תרפיה ושילוב   
                     אומנויות באוניברסיטת תל-אביב בביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל ביחידה 
                     ללימודי המשך

                     
                     במסגרת המכללה האקדמית לחברה ואמנויות (לשעבר אונ' לסלי)
                     דר' רונן ברגר מרכז את תכנית ה MA בדרמה תרפיה 

                    ב צ פ ו ן: התקיימה
 השתלמות  art as therapy - קבוצה מתקדמת ללמידה, התפתחות והדרכה 

                    
ב מ ר כ ז: במכללה האקדמית לחברה ואומנויות התקיימה השתלמות art as therapy 
 

 2010 - 2012 תוכנית לימודים דו-שנתית להכשרת מטפלים ומנחי קבוצות בטבע-תרפיה ושילוב  
                     אומנויות באוניברסיטת תל-אביב בביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש בוב שאפל ביחידה
                     ללימודי המשך

2009 - 2011 תוכנית לימודים דו-שנתית להכשרת מטפלים ומנחי קבוצות בטבע-תרפיה
                    באוניברסיטת תל-אביב, בביה"ס לעבודה סוציאלית ע"ש שאפל ביחידה ללימודי
                    המשך והשתלמויות

2009 - 2011 תוכנית לימודים דו-שנתית בטבע-תרפיה במרכז שילוב בחסות אוניברסיטת חיפה

2004 - 2007 מכללת תל - חי

2004 - 2007 תל"מ

השתלמויות למטפלים:

מ 2002 השתלמויות והדרכות למטפלים ולמורים לחינוך מיוחד במסגרת משרד החינוך
מ 2005 השירות הפסיכולוגי חינוכי
2008  תוכנית חד-שנתית בשיתוף אוניברסיטת חיפה ומרכז שילוב

השתלמות והכשרות להשתלבות בתוכניות טבע-תרפיה לילדים שנפגעו מאירוע טראומטי:

2008 המכללה האקדמית ספיר
2008-2006 מכללת תל-חי בשילוב "משאבים"

 

חדשות-ועדכונים

ראה:בכותרת כנסים וימי עיון 

 LET'S PLAY
אימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס
כינוס בין-תחומי חוויתי
חמישי 7/6/2016 -
שישי  
 8/7/2016
במכללה האקדמית
לחברה ואמנויות, נתניה