english עברית
   
TEXT_SIZE

105_0506הרצאות

המרכז לטבע-תרפיה וד"ר רונן ברגר מעבירים הרצאות בתחום
הטבע-תרפיה ובתחומים קרובים. ההרצאות מלוות בסרטים,
תמונות וסיפורים מהשטח. ההרצאות יכולות לכלול גם התנסויות
חווייתיות בחדר ובטבע המעשירות את האווירה ומעמיקות את
ההיכרות בין המשתתפים והנושא. בניית כל הרצאה מותאמת
לקהל היעד, למאפייניו ולצרכיו הייחודיים.


חדשות-ועדכונים

ראה:בכותרת כנסים וימי עיון 

 LET'S PLAY
אימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס
כינוס בין-תחומי חוויתי
חמישי 7/6/2016 -
שישי  
 8/7/2016
במכללה האקדמית
לחברה ואמנויות, נתניה