english עברית
   
TEXT_SIZE


כנסים וימי עיון


המרכז לטבע-תרפיה מקיים כנסים וימי עיון בתחום הטבע-תרפיה™
הטיפול באמנויות והחינוך היצירתי בארץ ובעולם. בנוסף המרכז
משתתף בכנסים הקשורים לתרפיה בטבע,  טיפול בטבע,
חינוך ושמירת טבע.
המרכז לטבע-תרפיה עוסק כיום גם בהוראת, גיבוש וקיום כינוסים
בנושא של טבע-תרפיה ושילוב אמנויות 
children builing castle on the beach

  
LET'S PLAY

כינוס בין-תחומי חוויתי
אימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס

מבית היוצר של Art as therapy בניהול ד"ר רונן ברגר
חמישי 7/7/2016 - שישי  8/7/2016
במכללה האקדמית לחברה ואמנויות, נתניה

ללמוד עם מיטב המורים, לשחק, ליצור, להיפגש ולהתפתח


על הכינוס
כינוס ייחודי זה מציג את שפת האימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס. באמצעות הכרות עם מגוון שיטות מבוססות אימפרוביזציה הוא מציג עקרונות וטכניקות מרכזיות בתחום ואת משמעויותיהם ויישומיהם הייחודיים בטיפול, הנחייה והופעה.
הכינוס ייתן במה לכל המדיומים האומנותיים האמנויות - תנועה, תיאטרון, סיפור ומוסיקה ויכלול סדנאות בתיאטרון פלייבק, תנועה אותנטית, קונטקט אימפרוביזציה, אלתור בתנועה, מוסיקה וקול, תיאטרון פיזי, ליצנות הרפואית, דרמה תרפיה, טרנספורמציות התפתחותיות ובפסיכודרמה.
הכינוס כולל טקסים, הרצאות וסדנאות לבחירה, פאנלים וגא'מים בהנחיית מיטב המורים והמטפלים בארץ. הוא מזמין ללימוד ולהתפתחות אישית ומקצועית רב ממדית.  

המנחים והמציגים, תוכנית כללית
(לחץ לקבלת פרטים)
חוברת תקצירים  
(לקבלת פרטים)
לוח זמנים
(לקבלת פרטים)
טופס רישום
(לחץ)
 

חדשות-ועדכונים

ראה:בכותרת כנסים וימי עיון 

 LET'S PLAY
אימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס
כינוס בין-תחומי חוויתי
חמישי 7/6/2016 -
שישי  
 8/7/2016
במכללה האקדמית
לחברה ואמנויות, נתניה