english עברית
   
TEXT_SIZE

drumming childrenתוכניות טיפוליות

המרכז לטבע-תרפיה מקיים ומציע מגוון תוכניות טיפול לילדים, נוער, מבוגרים, משפחות וזקנים - בעלות מאפיינים וצרכים שונים.

התוכניות נבנות בהתאם לצרכים הייחודיים של האוכלוסייה ונעזרות ביצירה, בקבוצה ובטבע לקידום התהליך. 


   

נפגשים בטבע - תוכנית לילדים ונוער עם צרכים מיוחדים
תוכנית לילדים עם קשיים רגשיים-התנהגותיים וקשיי קשב וריכוז.
מאז תחילתה בשנת 2002 פעלה התוכנית עם מאות ילדים במסגרת האגף לחינוך מיוחד של משרד החינוך.

המשך קריאה: נפגשים בטבע - תוכנית לילדים עם צרכים מיוחדים

 

מקום בטוח
ניהול: ד"ר רונן ברגר    
ייעוץ: פרופ' מולי להד 
תכנית דגל לפיתוח חוסן ותמיכה בילדים שנחשפו לחוויה טראומטית. התכנית בוצעה בצפון בהצלחה רבה לאחר מלחמת לבנון.
בתוכנית השתתפו למעלה מ 8000 ילדי גן ובית ספר. התוכנית מובנית ומופעלת על ידי צוותי הגן/ביה"ס בליווי מדריך של המרכז לטבע-תרפיה. התוכנית התקיימה בשיתוף "משאבים", באישור משרד החינוך והמלצת השירות הפסיכולוגי-חינוכי.

המשך קריאה: מקום בטוח - תוכנית לפיתוח חוסן בילדים

 

המסע לחוף מבטחים
תוכנית לקבוצות רב-תרבותיות ומעורבות.
התוכנית פעלה ב 2007 עם מאות בני נוער יהודים וערביים במסגרת חברת המתנ"סים.

המשך קריאה: המסע לחוף מבטחים

 

בית בטבע
תוכנית למשפחות בסיכון.
תוכנית זו פועלת משנת 2004 עם עשרות משפחות באישור משרד הרווחה
.

המשך קריאה: בית בטבע – סדרת מפגשים למשפחות

 

חדשות-ועדכונים

ראה:בכותרת כנסים וימי עיון 

 LET'S PLAY
אימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס
כינוס בין-תחומי חוויתי
חמישי 7/6/2016 -
שישי  
 8/7/2016
במכללה האקדמית
לחברה ואמנויות, נתניה