english עברית
   
TEXT_SIZE

פרסומיםפרסומים שלנו
עד כה פורסמו עשרות מאמרים על ידי ד"ר ברגר המציגים את התיאוריה, היישום והמחקר של שיטת הטבע-תרפיה. תפוצתם בכתבי העט המובילים בתחומי הטיפול, החינוך והחינוך המיוחד ובהוצאות היוקרתיות של ROUTLEDGE, SAGE ו-GILFORD מעידים על ההכרה האקדמית לה זכתה עבודתו של ברגר והמרכז לטבע-תרפיה

בעמוד זה ניתן למצוא מאמרים וספרים שהתפרסמו זה מכבר וכאלה העומדים על סף פרסום

סטודנטים ומודרכים של המרכז לטבע-תרפיה מוזמנים לפנות אלינו לקבלת חומרים הנמצאים בתהליכי פרסום

מאמרים בעברית
מאמרים באנגלית
ספרים
תקצירים מכנסים
מקראות

מאמרים בעברית:


טבע תרפיה – לשלב את הטבע בטיפול 

ד"ר רונן ברגר
-ברגר, ר (2014). טבע תרפיה – לשלב את הטבע בטיפול. בתוך ברגר (עורך). האמנות – לב התרפיה. קריית ביאליק. הוצאת אח, טרם התפרסם

מאמר זה מציג את שיטת הטבע תרפיה, שיטת טיפול יצירתית המתקיימת בטבע ומתייחסת אליו כשותף בתהליך. המאמר מציג את מושגי היסוד המרכזיים של השיטה ומדגים את יישומיה האפשריים באוכלוסיות שונות במערכים שונים. המאמר יראה כיצד שילוב הטבע יכול להרחיב, להעמיק ולקדם את התהליך הטיפולי ואת ההשלכות שיש לשילוב השיטה על הקשר הטיפולי, עמדת המטפל והאתיקה. הטבע תרפיה הוא שיטה אוטונומית ועצמאית אך ניתנת האפשרות להתייחס לשיטה כמודל בדרמה תרפיה ושילוב אמנויות המרחיב אותם לעבודה מחוץ לחדר - בטבע.

 
-ביחד בחורשה
טבע תרפיה עם אמהות וילדים בסיכון 
ד"ר רונן ברגר וענת אור-מורג
- מידעו"ס. גליון 62. ע"מ 

המאמר מציג כיצד ניתן להיעזר בטבע תרפיה כדי לעזור לאמהות וילדים בסיכון לבנות ולחזק את הקשר הורה – ילד ולשפר את התפקוד ההורי. 
דרך התמקדות בדוגמה מעבודה בשטח יודגם כיצד גישתה המשחקית והיצירתית של הטבע תרפיה והקשר הבלתי אמצעי עם הטבע, המשחק והיצירה יכולים לעזור לעקוף הגנות,

לפתח מיומנויות תקשורת ולהרחיב את אפשרויות הקשר והמפגש המיטיב שבין ההורה לילדו. 

-היער הקסום
טבע תרפיה עם אנשים המתמודדים עם קושי נפשי ומגבלה פסיכיאטרית 
ד"ר רונן ברגר ומאיה טיירי
- פסיכואקטואליה, אפריל 2010, 25-20
.

-והחיטה צומחת שוב
טבע-תרפיה עם אנשים זקנים המתמודדים עם דמנציה
ד"ר רונן ברגר ורונית שורץ
- דורות, פברואר 2010   

-בחזרה לטקס
הטקס ושילוב אומנויות כמסגרת וציר מרכזיים בטיפול יצירתי
ד"ר רונן ברגר
- המאמר נכתב עבור הכנס Art as Therapy, אוניברסיטת  תל-אביב, 4.7.2010  

-
תרפיה בטבע וטיפול בטבע
המאמר מציג את השיטות המרכזיות של התרפיה/טיפול בטבע תוך הדגשת הדומה והשונה ביניהם.
-(ברגר 2009) באתר

- מקום בטוח
בהתבסס על תוכנית הדגל "מקום בטוח" המאמר מציג דרך בה ניתן להיעזר בטבע, במשחק וביצירה כדי לעזור לילדים להתמודד עם משברים ולבסס את הגן כמרחב המפתח חוסן. 
- ברגר (2008), הד הגן, גיליון ד', עמ' 44-34

- להפוך פרשנות לעשייה ולהישאר בחוויה
תוך כדי התבססות על תיאור מקרה מתוכנית ההכשרה נותן המאמר הסבר תיאורטי ויישומי לדרך העבודה היצירתית של הטבע-תרפיה. המאמר מסביר את הרציונאל שבמעבר משיח מילולי להתנסות חוויתית-חוקרת ואת אופן ההבנה הפסיכולוגית והקבוצתית במודל לא מילולי זה 
- ברגר (2008), פסיכו-אקטואליה, 23-16 (עיתון הסדתרות הפסיכולוגים בישראל). 

- טבע תרפיה – מסגרת תאורתית
מאמר המציג את עיקרי הגישה - תיאוריה, מושגי יסוד ומודלים יישומיים. המאמר כתוב ברוח נרטיבית וכולל דוגמאות מעבודה בשטח
פורסם במקור בכתב העט  Journal of systemic therapies ותורגם לעברית עבור הכנס "יחסי מטפל מטופל שהתקיים בת.ל.מ בשנת 2006

- טבע תרפיה בונת חוסן
מאמר המציג דרך בה ניתן להיעזר בטבע תרפיה לפיתוח חוסן, נירמול חוויות הטראומה והבניית מציאות מועדפת. המאמר משלב תיאוריה ותיאור מקרה מתוך תוכנית "מקום בטוח" הפועלת בצפון הארץ עם ילדים שחוו את טראומת המלחמה.
פורסם באתר משרד החינוך לקראת הכנס השנתי 2007 

- נפגשים בטבע
מאמר המציג דרכים בהם ניתן להיעזר בטבע תרפיה בעבודה עם ילדים עם צרכים מיוחדים. המאמר משלב תיאורי מקרה מתוכנית "נפגשים בטבע" הפועלת במסגרות החינוך מיוחד במשרד החינוך
ברגר, 2005, הד החינוך, ע"ט(10), 31-28

- לבחור את מרחב העבודה
על ידי הצגת תיאוריה ורפלקציה של המטפל מציג המאמר את הקונספט "לבחור מקום עבודה" ונוגע דרכו בסוגיות הקשורות להתייחסות לטבע כמרחב טיפולי
תורגם מאנגלית, מכתב העט  The Australian journal of experiential education

-להיות בטבע
מאמר המציג דרך לעבודה עם אנשים בני הגיל השלישי בטבע. המאמר משלב תיאוריה מתחום הנרטיב והטבע-תרפיה ומשלב תיאור מקרה מעבודה שנעשתה בסדנה בסקוטלנד
- ברגר (2005), דורות, 80, 41-3

- פותחים דלת
תיאוריית הטבע-תרפיה ויישומיה בשטח
- ברגר, (2006), פסיכו-אקטואליה , 12-8(עיתון הסתדרות הפסיכולוגים בישראל) 

-
טבע תרפיה – היבטים טיפוליים
מאמר המציג את ארבעת המודלים המרכזיים של השיטה. המאמר משלב תיאוריה בדוגמאות מעבודה בשטח
- ברגר (2004), טיפול באמצעות אומנות, 3 (2) 69-60 (כתב העט של יה"ט - ארגון הגג של המטפלים
בהבעה ויצירה).

- לגעת בטבע
מאמר נרטיבי המספר על הדרך בה השיטה התפתחה מתוך גלגולי חייו של יוצרה. המאמר משלב תיאורים של עבודה בשטח עם תיאוריה והצגת המודל
- ברגר (2005) נפש, גיליון 20-19, 41-36 

-
בין חינוך לטיפול, מורה לתלמיד, אדם לטבע – תהליכים מקבילים
על תהליכי ההתפתחות האישיים והמקצועיים שהתרחשו בקרב מורים שעבדו בתוכנית "נפגשים בטבע"
פורסם באתר משרד החינוך, לקראת כנס הטבע תרפיה השנתי, 2006

לראש הדף

מאמרים באנגלית

- Incorporating Nature into Therapy: A framework for Practice (Berger & McLeod 2006)
The article presents the overall framework of the approach. It illustrates the innovative theory with examples from case studies.
- Journal of Systemic Therapies 2006, 25(2), 80-94.

- building a home in nature (Berger 2008)
The article integrates examples from practice illustrating the ways in which the concepts and methods of Nature-Therapy can be implemented with different clients and different settings. 
Journal of humanistic psychology. 208, 48(2) 264-279.

- Choosing the 'right' space to work in (Berger 2007)
Using a reflexive approach the writer presents ideas about the implications of the choice of the natural setting on the process. The article presents fresh theory on the issue with a story from practice.
- Australian Journal of Outdoor Education, 2007, 11(1), 41-45

- A Safe Place - Ways in which nature, play and creativity can help children cope with stress and crisis establishing the kindergarten as a safe haven where children can develop resiliency (Berger & Lahad 2009)
- Early child development and care, to be published 2009

- Encounters in Nature - Nature Therapy with Children with Learning Difficulties (Berger 2009)
The article highlights ways in which Nature Therapy can be performed in a school setting with children who have learning disabilities and late development. It illustrates elements from this innovative framework and highlights ways that could be implemented in practice.
- Journal of Adventure Eduction & Outdoor Learning, to be published 2009

- Going on a Journey: A Case Study of Nature Therapy with Children with Learning Difficulty (Berger 2008)
the article based on a qualitative study conducted with a group of children with learning difficulties, presents a way in which Nature Therapy can be incorporated into a school setting.
-
Emotional & Behavioural Difficulties, 2008,13(4) 315-326

- Nature Therapy - thoughts about the limitations of practice (Berger 2010)
This article presents several issues that relate to the limitations of the immovative practice of Nature Therapy. Drawing upon examples from practice, it will separate between hysical and psychological limitations and suggests way in which the limitations can be bypassed, turining weakness into strength
- Jouranl of Humanistic Psychology, 50(1), 65-76.

- Developing an Ethical Code for the Growing Nature Therapy Practice (Berger 2008)
The article presents and discusses issues relating to the development of a code of ethics for the growing Nature Therapy profession. It addresses the profession's unique issues and those relating to its relationship with nature.
- Australian Journal of Outdoor Education, 2008, 12(2), 47-52.

- Using Contact with Nature, Creativity and Rituals as a Therapeutic Medium with Children with Learning Difficulties: 
A Case   Study
(Berger 2006)
This case study presents ways in which Nature Therapy can be used with children with special needs.
-Emotional and behavioral difficulties, 2006, 11(2) 135-146.

- Beyond words (Berger 2006)
The aim of this article is to present some of the core principles involved in incorporating nature in therapy while relating to it as a key reference in the process. The paper will focus on a way in which the approach can be used with children with special needs within the school. The article will integrate theory with examples from practice, seeking to offer participants concepts which they can use during their work with different clients and in different settings.
-
Journal of critical psychology, counseling and psychotherapy, 2006, 4. 195-199

- Being in nature
The article illustrates a novel framework in which nature can be incorporated into therapy with the older adults. Using an example from practice it highlights a way in which the integration of concepts from the Narrative approach and the innovative Nature Therapy approach can expand the older adult's perspectives, reframe the sense of psychological time while gaining a wider sense of acceptance and completion in life.
Journal of Holistic Nursing, 2009, 27(1).

 

 

 

ספרים בעברית:

ספרים טיפוליים לילדים

לעוף
דרך סיפור על ילדים המטפלים בגוזלי בזים פצועים ומשיבים אותם לטבע מאפשר הסיפור לילד להתחבר לכוחות ההחלמה שלו ולפתח את תחושת ההזדהות והחמלה עם חיות בר בכלל ובכאלו שנפצעו בפרט. הספר מבוסס על עבודה טיפולית שהמרכז מקיים במסגרות חינוך מיוחד מאז 2002
הספר ניתן לרכישה במרכז לטבע-תרפיה

מקום בטוח
דרך סיפורי התמודדות חיות היער עם שריפה פתאומית עוזר הספר לילדים להתמודד עם חוויות הקשורות למלחמה ולמצבי אי-וודאות וחוסר שליטה. הספר מבוסס על תוכנית "מקום בטוח" המשותפת למרכז לטבע-תרפיה ולמשאבים . התוכנית מתבצעת בצפון ישראל עם אלפי ילדים שחוו את טראומת מלחמת לבנון השנייה
את הספר ניתן לרכוש במשאבים

 

תקצירים מכנסים

תקציר מכנס טבע-תרפיה  2005

תקציר מכנס טבע-תרפיה 2006

תקציר מכנס טבע-תרפיה 2007

תקציר מכנס "התמודדות דרך הטבע" מכללת ספיר 13.6.08    -  171

 


מקראות
ראה מבחר מאמרים באנגלית

לראש הדף

חדשות-ועדכונים

ראה:בכותרת כנסים וימי עיון 

 LET'S PLAY
אימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס
כינוס בין-תחומי חוויתי
חמישי 7/6/2016 -
שישי  
 8/7/2016
במכללה האקדמית
לחברה ואמנויות, נתניה