english עברית
   
TEXT_SIZE

images לימודים

המרכז לטבע-תרפיה הוא בין הגופים המובילים בעולם בהכשרה
ופיתוח אנשי מקצוע בתחום הטיפול וההנחיה בטבע ובלעדית בתחום הטבע-תרפיה.
המרכז מכשיר אנשי מקצוע להשתמש בטבע-תרפיה בעבודתם עם יחידים וקבוצות.
המרכז לטבע-תרפיה בונה תוכניות הכשרה מותאמות למסגרות שונות בהתאם
לצרכים המיוחדים שלהם
.תכנית לימודים דו-שנתית תשע"ה-תשע"ו בטבע-תרפיה בשילוב אמנויות וטקס
במסגרת לימודי החוץ של המכללה האקדמית לחברה ואמנויות (לסלי לשעבר)
התכנית דו-שנתית מיועדת להכשרת מנחי קבוצות ומטפלים
הלימודים יתקיימו בפניימית הדסה נעורים בבית ינאי 
מחזור עשירי בניהולו המקצועי של דר' רונן ברגר ובהשתתפות טובי המורים

  • הלימודים יתמקדו במשמעות ובפוטנציאל של שילוב האמנויות והטקסים בהנחייה וטיפול בטבע
  • התכנית מכשירה אנשי מקצוע לעבודה עם אוכלוסיות מגוונות של ילדים, נוער, מבוגרים, זקנים ומשפחות
  • הלימודים כוללים שיעורים עם בוגרי התכנית שיציגו את יישומי הטבע-תרפיה בעבודה עם אוכלוסיות שונות
    ודרכי עבודה חדשות שהם פיתחו
  • פנימיית הדסה נעורים בבית ינאי (ליד הים) נבחרה לקיום הלימודים במקום התואם את רוח ותכני הטבע-תרפיה

פרטים על התכנית 

באוניברסיטת תל-אביב: 
הקש לפירוט
טבע-תרפיה ושילוב אומנויות - תשע"ה
תכנית דו-שנתית למטפלים ולמנחי קבוצות 

יימשכו לימודי שנה ב' בלימודי טבע-תרפיה  


במסגרת המכללה האקדמית לחברה ואמנויות (לשעבר אונ' לסלי)
דר' רונן ברגר עומד בראש תכנית ה MA בדרמה תרפיה 
פרטים:  www.a
sa.ac.il   טלפון: 09-8656501תוכניות לימודים שהתקיימו בעבר הקש לפירוט

 

חדשות-ועדכונים

ראה:בכותרת כנסים וימי עיון 

 LET'S PLAY
אימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס
כינוס בין-תחומי חוויתי
חמישי 7/6/2016 -
שישי  
 8/7/2016
במכללה האקדמית
לחברה ואמנויות, נתניה