english עברית
   
TEXT_SIZE

מקום בטוח
תוכנית טבע-תרפיה לפיתוח החוסן, חיזוק מיומנויות התקשורת החברתית ותחושת הביטחון האישית-קבוצתית.
התוכנית מבוססת על תוכנית הדגל והמחקר שנעשתה וכללה עבודה עם כ – 8000 ילדים בבתי ספר וגנים בצפון הארץ בעקבות הטראומה של מלחמת לבנון השנייה. 
מקום בטוח באה להעצים את הילדים, לעזור בחיבור לכוחות, לפתח חוסן בהתמודדות עם אי וודאות ומשבר. התוכנית שמה דגש על פיתוח כישורים חברתיים, הרחבת ערוצי תקשורת וחיזוק תחושב ביטחון אישית וקבוצתית. מהמחקר עולה כי כוחה נובע מהדרך בה היא נעזרת בתהליכי היצירה ובפוטנציאל הטיפולי של הקבוצה ומחיבור כוחות ההתחדשות של הטבע למשאבי הילדים. המיקוד החווייתי של מקום בטוח מאפשר לילדים שמתקשים להתבטא בדרכים לא מילוליות לחוות ולהיראות במקום של הצלחה ועוצמה.
התוכנית פועלת סביב סיפור מסגרת על שבט שומרי יער שהשינוי הבלתי צפוי והפגיעה בבסיסם גרמה להם לצאת למסע, לבנות מקום בטוח ולעזור לחלקיו הפגועים של היער להתחדש. עבודה מטאפורית זו מעצימה את התפיסה כי הגן/ביה"ס הוא המרחב הבטוח וכי יחד ניתן להתמודד בהצלחה ולגדול... במקביל, יוזמת הילדים בתכנון ובניית המקום הבטוח מאפשרים את טיפוח סביבת הגן או ביה"ס תוך כדי יצירת מרחבים מיטיבים כגון: בוסתן, מחנה, גן משחקים. יצירות אלו מאפשרות לתהליך בניית החוסן להימשך גם זמן רב לאחר סיום התוכנית ופרישת המלווים. תוכנית מקום בטוח בנויה משנים עשר מפגשים בני שעתיים המועברים בגן, ביה"ס ובטבע הסמוך להם. ההנחיה מתבצעת על ידי מנחי התוכנית בשיתוף הגננת/המורה ובליווי מדריך (supervisor
). סגנון העבודה המערכתי מעצים גם את צוות הגן/ביה"ס ומעשירם בכלי התערבות בוני חוסן. התוכנית משלבת אלמנטים מגישת הטבע-תרפיה ומודל החוסן. היא מחברת בין כוחות התחדשות הטבע למשאבי הילדים ומחזקת אותם ברמה האישית והקבוצתית.
התוכנית משלבת הדרכה וליווי לצוותי הגן וביה"ס וניתנת אחת לשבועיים. ההדרכה מקנה למורים ולגננות כלים מתחומי ההתערבות בשעת חירום והחוסן כמו גם מתחומי הנחיית הקבוצות, הטיפול בהבעה ויצירה והטבע-תרפיה.
התוכנית מועברת על ידי מטפלים ומנחים מוסמכים ובהמלצת השירות הפסיכולוגי-חינוכי. התוכנית בצפון סובסדה ע"י הקואליציה הישראלית לטראומה והתבצעה במשותף ע"י המרכז לטבע-תרפיה ומרכז משאבים.

ספר טיפולי "מקום בטוח" יתפרסם בקרוב.
ראה גם מאמרים ב: פרסומים שלנו, וסרט בתפריט: סרטים

 

חדשות-ועדכונים

ראה:בכותרת כנסים וימי עיון 

 LET'S PLAY
אימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס
כינוס בין-תחומי חוויתי
חמישי 7/6/2016 -
שישי  
 8/7/2016
במכללה האקדמית
לחברה ואמנויות, נתניה