english עברית
   
TEXT_SIZE

Nature Therapy - PhD
הדוקטורט

הדוקטורט שכותרתו בתרגום לעברית: "טבע-
תרפיה - פיתוח מסגרת לפרקטיקה"
מכיל את ההמשגה, הניתוח והפיתוח של שיטת הטבע-תרפיה החדשה אותה חקר
רונן ברגר בעבודת הדוקטורט שלו.

 

התיזה כוללת: תיאורה, מושגים ושיטות, עבודת שדה ואקדמיה, קולות המשתתפים וביצוע התיאוריה.

 

התקציר

הדוקטורט

חוות דעת על הדוקטורט:  מפרופ' ג'ון דיוויס, אוניברסיטת נארופה, ארה"ב
                                         מפרופ' מולי להד, מכללת תל-חי
                                         מפרופ' מארי ג'יין ראסט

 

חדשות-ועדכונים

ראה:בכותרת כנסים וימי עיון 

 LET'S PLAY
אימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס
כינוס בין-תחומי חוויתי
חמישי 7/6/2016 -
שישי  
 8/7/2016
במכללה האקדמית
לחברה ואמנויות, נתניה