english עברית
   
TEXT_SIZE

סרטים

מספר סרטים המייצגים מקצת מעבודת המרכז לטבע-תרפיה

 טבע תרפיה בבניאס - סרט על עבודה פרטנית בטבע-תרפיה

 מקום בטוח - על עבודת המרכז לטבע תרפיה עם ילדים

 מסע במדבר -  סרט מתוך תוכנית ההכשרה בטבע תרפיה


 

 

טבע תרפיה בבניאס

הסרט מדגים כיצד המטפל הופך את הבנתו הפסיכולוגית להתנסות חווייתית - חוקרת ולא מילולית.
הסרט מייצג עבודה פרטנית בה המטופל – המטפל והטבע פועלים יחדיו...

 

 

 

מקום בטוח

"מקום בטוח" - תוכנית לפיתוח חוסן - באה להעצים את ילדי הצפון לאחר מלחמת לבנון השנייה: לעזור בחיבור לכוחות, לפתח חוסן ולעזור להם להתכונן להתמודדות בשעת חירום. התוכנית שמה דגש על פיתוח כישוריים חברתיים, הרחבת ערוצי תקשורת ובניית תחושת ביטחון אישיים וקבוצתיים. מהמחקר עולה כי כוחה נובע מהדרך בה היא נעזרת בתהליכי היצירה ובפוטנציאל הטיפולי של הקבוצה ומהאופן בה היא מחברת בין כוחות ההתחדשות של הטבע למשאבי הילדים. המיקוד החוויתי של "מקום בטוח", המשחק, המטפורה והיצירה מאפשרים לילדים להתבטא ולגדול בדרכים אחרות, כאלו שמעבר למילים...

התוכנית פועלת סביב סיפור המספר על שבט שומרי יער שיצאו לשקם יער אהוב שנפגע בשריפה. במהלך המסע בונה השבט מקום בטוח ממנו הוא יוצא לעזור לחלקיו הפגועים של היער להתחדש.

התוכנית משלבת הדרכה וליווי לצוות הבית ספרי שניתנת בביה"ס אחת לשבועיים. ההדרכה מקנה למורים כלים מתחומי ההתערבות בשעת חירום והחוסן כמו גם מתחומי הנחיית הקבוצות, הטיפול בהבעה ויצירה והטבע תרפיה. העבודה עם המורים תפתח את השפה התהליכית ותעזור בהבניית והעברת התוכנית בפועל.

 

 

מסע במדבר 

הסרט מציג רגעים מתוך סדנה במכתש רמון שהיוותה חלק מתוכנית ההכשרה שהתקיימה במכללת תל-חי ב- 2006. הסרט, כמו הסדנה מתרכז בממד הטקסי והמטה-פיזי של הטבע-תרפיה המתקיים בעזרת כוח הקבוצה והמפגש הבלתי אמצעי בטבע

 

 

חדשות-ועדכונים

ראה:בכותרת כנסים וימי עיון 

 LET'S PLAY
אימפרוביזציה כמדיום מרכזי בטיפול, הנחייה ופרפורמנס
כינוס בין-תחומי חוויתי
חמישי 7/6/2016 -
שישי  
 8/7/2016
במכללה האקדמית
לחברה ואמנויות, נתניה